Over RSG

Over RSG

Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap is een studentenvereniging gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Al sinds 1921 is zij een begrip in het Rotterdamse studentenleven. Het RSG heeft als doel om de betrekkingen tussen studenten te onderhouden, om de belangen van studenten te behartigen en om de persoonlijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen.

Wat RSG uniek maakt in Rotterdam is dat zij staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en tradities. Termen die inhoudelijk zeer belangrijk zijn voor RSG. De gelijkwaardigheid houdt in dat alle leden dezelfde rechten hebben, er is geen verschil in aanzien tussen een eerstejaars of ouderejaars. Als eerstejaars kun je dus net zo goed plaatsnemen in commissies of disputen zoals de andere leden.

Met vrijheid bedoelen we dat je op RSG vrij bent om je eigen tijd in te delen. Je bepaalt zelf wanneer je langs komt en hoe actief je bent. In je eerste jaar zijn er wel een aantal momenten waarop je verwacht wordt om je eerstejaarsdiensten te doen, te koken en te tappen. Hierdoor leer je de vereniging en de mensen beter kennen, iets wat in je eerste jaar ontzettend handig is. Je bent dus niet verplicht om iedere week op de sociëteit te komen, op een aantal momenten na om je in te zetten voor de vereniging. Het vrijblijvende kenmerk van onze vereniging spreekt onze leden aan, omdat je zo je studententijd naar eigen wens kan invullen.

RSG bestaat al bijna 100 jaar en heeft in die tijd vele ontwikkelingen doorgemaakt. Onze rijke geschiedenis heeft geleid tot tal van mooie tradities en mores die kenmerkend en uniek zijn voor onze vereniging. Juist die tradities maken van RSG een echte authentieke studentenvereniging en zetten de borrelruimte om tot een plek waar juist het studentikoze de boventoon voert.

 

Wat doen we?

Op RSG houden we vier dagen per week sociëteit. De bar is dan geopend voor alle leden. Dit biedt een mooie ontmoetingsplek voor onze leden om samen te komen en samen te borrelen. RSG heeft een 24-uurs vergunning, de sociëteit blijft dus geopend zo lang het nog gezellig is. Naast dat we onze borrelavonden organiseren is er op de woensdagavond altijd een groot feest in onze eigen feestruimte.

Gedurende het jaar wordt er daarnaast op en rond de verenging behoorlijk wat georganiseerd. Het RSG telt meer dan 30 commissies die ervoor zorgen dat de vereniging draaiende blijft en die vele activiteiten organiseren voor onze leden. Al deze commissies worden bemand door de leden van de vereniging, dit maakt het een mooie gelegenheid om organisatorische ervaring op te doen. Daarnaast is het ook erg leuk met een groep medestudenten iets moois neer te zetten. De meeste leden van RSG zetten zich gedurende hun lidmaatschap in voor één of meerdere van deze commissies.

 

Voor wie doen we dat?

Iedereen die aan een WO of HBO instelling studeert kan bij RSG lid worden en genieten van alles wat wij als vereniging te bieden hebben. Op alle activiteiten die wij organiseren zijn onze leden dan ook welkom. We zijn ook een echte gezelligheidsvereniging, gezelligheid hebben wij dan ook hoog in vaandel staan. We zijn ons er aan de andere kant ook goed van bewust dat al onze leden student zijn. Je studie behalen neemt daarom ook een zeer belangrijke plek in op onze vereniging. RSG’ers helpen elkaar dan ook vaak met dingen waar ze tegenaan lopen bij hun studie.

RSG is er voor haar leden. Een studentenvereniging met historische tradities en met de vrijheid en ruimte voor zelfontplooiing die de hedendaagse student zoekt.

Privacy Policy RSG

 

Een goed verloop van de introductieperiode in Rotterdam: met dat doel hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, vijf studentenverenigingen en een sportvereniging een gedragscode ondertekend. Het RSG is één van de ondertekenaars.

 De nieuwe gedragscode beschrijft de normen en waarden die gelden tijdens de introductieperiode. Daarmee biedt het de verenigingen en hun leden een duidelijk kader voor het gedrag tijdens de kennismakingstijd. Zo geeft de code nadrukkelijk aan wat de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur behelst en wat de waarborgen zijn als het gaat om persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne. Daarnaast bevat de code de afspraak dat aspirant-leden goed in staat moeten worden gesteld om onderwijs te volgen. Ook dienen verenigingen vertrouwenspersonen aan te stellen en incidenten direct te melden.

 De gedragscode is opgesteld door de officiële studentengezelligheidsverenigingen in Rotterdam (het RSC/RVSV, het Laurentius, het SSR-R, het RSG en NSR) en studentensportvereniging A.R.S.R. Skadi, in samenwerking met de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. De Rotterdamse Commissie HO (hoger onderwijs) Studentengezelligheidsverenigingen ziet toe op naleving van de gedragscode.

 Gedragscode 2019

Daarnaast is er ook een algemene gedragscode in samenwerking met de Universiteit die geldt voor alle studentenverenigingen in Rotterdam.

Brede Gedragscode 2019

Lid worden

Lees alles over het lidmaatschap bij RSG.

Open feesten