Bestuur

College van Senaat en Sociëteitsbestuur

Het College van Senaat en Sociëteitsbestuur vormt het dagelijks bestuur van het RSG. Het soepel laten functioneren van de vereniging behoort tot haar kerntaken, daarnaast ondersteunen zij commissies bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en de organisatie van activiteiten.

Het Bestuur is telefonisch bereikbaar op 010-4118316 tussen 13:00 en 18:00 of per mail op info@hetrsg.nl

Praeses College

De Praeses College van het Bestuur bewaakt het lange termijn beleid van het RSG en controleert haar medebestuursleden op hun werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de Praeses samen met de Vice-Praeses Senaat de externe contacten.

Ruben van Nijnatten

Contact: praeses@hetrsg.nl

Vice-Praeses Senaat

De Vice-Praeses Senaat houdt zich voornamelijk bezig met het onderhouden van externe contacten, zoals onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam, verschillende HBO-instellingen en de Rotterdamsche Kamer van Verenigingen. Daarnaast coördineert zij de verschillende jaarclubs, disputen en subverenigingen.

Lonneke Dévény

Contact: vpsen@hetrsg.nl

Vice-Praeses Sociëteit

De Vice-Praeses Sociëteit is eindverantwoordelijke voor alles wat er met de Sociëteit te maken heeft. Samen met de Sociëteitscommissie zorgt hij ervoor dat de bar elke dag bemand is en de sociëteitsavonden ordelijk verlopen. Daarnaast is hij eindverantwoordelijke voor het pand en het onderhoud samen met de Beheerscommissie.

Jelino van der Molen

Contact: vpsoc@hetrsg.nl

Ab Actis

De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. In samenwerking met de Praeses College onderhoudt hij het contact met de reünisten. Verder notuleert de Ab Actis tijdens de Algemene Ledenvergaderingen en begeleidt hij de ab actis van commissies. Ook is hij verantwoordelijk voor het archief van RSG.

Bas Voerman

Contact: abactis@hetrsg.nl

Quaestor Senaat

De Quaestor Senaat is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Zij int de jaarlijkse contributie en zorgt ervoor dat het geld op de juiste wijze wordt verdeeld. Daarnaast ondersteunt de Quaestor Senaat het overgrote deel van de commissiequaestoren.

Anne Delsman

Contact: qsen@hetrsg.nl

Quaestor Sociëteit

De Quaestor Sociëteit houdt zich bezig met de financiën van de Sociëteit. Alle inkomsten en uitgaven die gemoeid gaan met de consumpties op RSG worden door hem geregeld. Tevens is zij naast de Vice-Praeses Sociëteit ook verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Sociëteit.

Rebecca Mes

Contact: qsoc@hetrsg.nl

Commissaris Consumabel

De Commissaris Consumabel vormt de laatste schakel binnen het Bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de inkopen van de Sociëteit. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de eerstejaars het naar hun zin hebben op de vereniging en is daarmee ook het aanspreekpunt voor alle eerstejaars.

Rizzy Korevaar

Contact: cc@hetrsg.nl

Lid worden

Lees alles over het lidmaatschap bij RSG.

Open feesten