Commissies

Commissies

Waar bij veel andere verenigingen disputen of jaarclubs de spil van de vereniging vormen, zijn dit op RSG juist de commissies. Op de vereniging zijn er ruim 30 commissies waar de leden zitting in kunnen nemen. Bij het RSG staat gelijkheid hoog in het vaandel, dus ook als eerstejaars kun je al zitting nemen in één of meerdere van deze commissies. Naast dat het een ontzettend goede manier is om jezelf te ontwikkelen, worden commissies vaak ook hechte vriendengroepen die veel met elkaar ondernemen!

Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert allerlei activiteiten voor RSG’ers gedurende het jaar. Zo organiseren zij meerdere themafeesten om het begin of einde van het reces te vieren. Ook organiseren ze meerdere kleine activiteiten voor de leden, zoals een dagje weg en verschillende sporttoernooien. Een voorbeeld hiervan is de Batavierenrace, waar elk jaar een RSG team aan deelneemt!

Almanakcommissie

Elk jaar verschijnt er voor alle leden van het RSG een boek waarin alle groeperingen van onze vereniging verslag doen van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. Tijdens de Dies van de vereniging wordt dit jaarboek altijd feestelijk uitgereikt aan alle leden. De Almanakcommissie vormt de redactie van dit boekwerk en werkt ontzettend hard om een mooi eindresultaat neer te zetten. Dit jaar was het thema van de Almanak ‘Royaal’.

Archiefcommissie

Dit is een controlerende commissie die zich ontfermt over alle commissie ab actis en hun functioneren. Daarnaast dragen zij ook zorg voor het archief van de vereniging.

Automatiseringscommissie

Deze commissie heeft een voorzienende taak voor andere commissies en het Bestuur. Zij onderhoudt het netwerk en alle computers die hierop aangesloten zitten.

Beheerscommissie

Het RSG is al bijna 60 jaar gevestigd in een prachtig historisch pand gelegen aan het Haringvliet. Het is van belang dat zo’n mooi pand goed onderhouden wordt, dat is waar de Beheerscommissie zich mee bezig houdt. Bijna alles wat er qua onderhoud aan het pand moet gebeuren, gebeurt door leden de vereniging. Gedurende het jaar zijn er meerdere dagen dat deze commissie op RSG bezig gaat met al het grote en kleine onderhoud, zo dragen zij de verantwoordelijkheid voor ons onderkomen.

Beleidsadviescommissie

Deze commissie houdt de langetermijnkoers van het RSG in de gaten. Zij doet onderzoek naar verschillende ontwikkelingen die zich voordoen op de vereniging en brengen hier verslag over uit naar de Algemene Ledenvergadering. Ook controleren zij alle beleidsstukken die worden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering.

Biercontractcommissie

Ongeveer elke vijf jaar wordt het biercontract vernieuwd. De Biercontractcommissie bekijkt alle mogelijkheden hiervoor, zo onderhandelen zij met verschillende brouwerijen en maken op basis daarvan een passende keuze voor de vereniging.

Commissie Commerciële Betrekkingen

De taak van deze commissie is het onderhouden van het contact dat RSG heeft met verschillende bedrijven. Zij geven samenwerkingsovereenkomsten vorm en helpen andere commissies met het ophalen van acquisitiegelden. De commissie bestaat uit 3 teams: Marketing zorgt ervoor dat de promotie bekend wordt bij onze leden en is het team dat de commissies ondersteunt en aanstuurt. Accountmanagement is verantwoordelijk voor het contact onderhouden met externe bedrijven en zorgt dat de samenwerkingen soepel verlopen. Acquisitie is verantwoordelijk voor het initiëren van nieuw contact met bedrijven. Daarnaast zorgen zij ervoor dat er een zo gunstig mogelijke samenwerking voor beide partijen uit voortkomt. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking mail dan naar commercielebetrekkingen@hetrsg.nl.

Communicatiecommissie

De Edda is het verenigingsblad van de vereniging dat ongeveer vier à vijf keer per jaar aan de leden thuisgestuurd wordt. De Communicatiecommissie vormt de redactie van dit blad. In het blad zijn kritische stukken te lezen, actualiteiten die spelen in het land en Rotterdam, maar ook verhalen over de vereniging en haar leden.

Culweekcommissie

Deze commissie organiseert jaarlijks een culturele week, vaak met een bepaald thema. De hele week kunnen leden deelnemen aan verschillende culturele activiteiten die te maken hebben met dat thema. Je kunt hierbij denken aan activiteiten zoals workshops, proeverijen, cabaret, lezingen en muziekacts. Daarnaast wordt er elke avond gezorgd voor een culinaire maaltijd in combinatie met bijpassende, luxe wijnen.

De Happeningcommissie

In samenwerking met NSR wordt jaarlijks een toneelstuk opgevoerd voor beide verenigingen. Zowel de organisatie als de opvoering wordt verzorgd door leden van RSG en NSR.

Diescommissie

Het RSG is opgericht op 1 november 1921, jaarlijks vieren we in deze week de Dies Natalis. De Diescommissie verzorgt een mooi programma vol met tradities die gedurende de jaren op het RSG zijn ontstaan.

Discocommissie

Deze commissie verzorgt de plaatjes op de woensdagavond waarop de leden van de vereniging los gaan. Daarnaast ondersteunen zij tijdens open feesten alle grote artiesten gedurende hun optreden en dragen ze de verantwoordelijkheid voor de muziekcollectie van het RSG.

Eerstejaarsbestuur

Voor alle eerstejaars wordt eens in de twee weken een besloten avond georganiseerd. Het eerstejaarsbestuur geeft vorm aan deze avonden door gave activiteiten te organiseren. Daarnaast dragen zij zorg voor het eerstejaarsdiner en het eerstejaarsweekend.

Eeuwboekcommissie

Ter ere van het 100-jarig bestaan van RSG is de Eeuwboekcommissie opgericht. Deze commissie, bestaande uit leden en reünisten, is ruim 10 jaar bezig geweest met het verzamelen van allerlei historische stukken over de vereniging. Het resultaat is een prachtig boek met alle geschiedenis over het RSG.

Entrezcommissie

Deze commissie organiseert het eerste open festival van het collegejaar. Voor alle studenten die zich tijdens de Eurekaweek niet hebben ingeschreven, is op deze avond de laatste inschrijfmogelijkheid.

Eurekaweekcommissie

Gedurende de introductieweek van de universiteit houdt deze commissie zich bezig met het neerzetten van een fantastisch programma voor de aankomende eerstejaars op het RSG. Zij ontfermen zich over een sterke line-up, promotiemateriaal, een buiten terras en nog veel meer.

Fotocommissie

Bij alle soosavonden en activiteiten die worden georganiseerd is iemand van de fotocommissie aanwezig om alles vast te leggen. De foto’s kunnen worden teruggevonden op de verenigingsserver en worden gebruikt voor promotiemateriaal.

Galacommissie

Jaarlijks wordt er op een speciale locatie een gala georganiseerd voor de hele vereniging. Deze avond staat in het teken van tradities en etiquette, zo verschijnen heren deze avond in een rokkostuum en vrouwen in een lange jurk.

Integratiecommissie

Samen met SSR-Leiden en SJB Delft vormt het RSG het Convenant van Amicalen. De Integratiecommissie bestaat uit leden van alle drie de verenigingen, zij organiseren jaarlijks op elke vereniging minimaal één feest.

Kascontrolecommissie

Dit is een controlerende commissie die zich ontfermt over alle commissiequaestoren en hun functioneren. Daarnaast dragen zij ook zorg voor de financiële gezondheid van de vereniging.

Kennismakingscommissie

Deze commissie organiseert de kennismakingstijd voor alle aspirantleden. De commissie zorgt ervoor dat zij gedurende één week alle verenigingskennis en tradities overbrengen en daarnaast fantastische soosavonden organiseren ter introductie van het studentenleven.

Kookcommissie

Maandag tot en met donderdag kan er voor €3,50 worden meegegeten op onze Sociëteit. De kookcommissie zorgt ervoor dat er een lekkere maaltijd voor alle mee-eters wordt neergezet.

Lustrumcommissie

Eens in de vijf jaar wordt wordt het bestaan van de vereniging groots gevierd. Ruimschoots van tevoren wordt de Lustrumcommissie samengesteld die zorgt voor activiteiten en gave feestenavonden voor dat jaar. Dit jaar vierde RSG haar 100-jarig bestaan, dat moest natuurlijk groots gevierd worden! In oktober trapten we dit feestelijke jaar af met de Eeuwdag, waar ruim 1200 leden en reünisten aanwezig waren. In het voorjaar heeft de commissie nog eens groots uitgepakt met 2 Lustrumweken, waarin elke dag een activiteit, festival of feest werd georganiseerd voor alle leden.

Maatschappelijke Betrokkenheidscommissie

Nachtblindcommissie

In mei wordt door de Nachtblindcommissie een groots muziekfestival georganiseerd wat toegankelijk is voor alle studenten. Er zijn verschillende artiesten en bands die komen optreden, daarnaast wordt er gezorgd voor ander cultureel en muzikaal vermaak. Dit tweedaagse festival vindt plaats op de vereniging, gedurende deze dagen wordt het pand omgetoverd tot een heus festival terrein.

Promotiecommissie

Op het RSG wordt door vele commissies gebruik gemaakt van promotiemateriaal als posters en flyers. De promotiecommissie ondersteunt andere commissies in het ontwerpen hiervan.

Skaldcommissie

De Skald is het kritische verenigingsblad van het RSG. Hierin worden alle kritische en pikante stukken gepubliceerd. De redactie wordt gevormd door de Skaldcommissie, maar zij blijven het hele jaar geheim.

Sociëteitscommissie

De leden van deze commissie dragen de verantwoordelijkheid over de Sociëteitsavonden, voornamelijk betreffende de bar, de orde en de veiligheid, maar daarnaast ook voor de sfeer.

Statutenwijzigingscommissie

Eens in de vijf jaar worden alle statuten en reglementen van het RSG opnieuw bekeken en waar nodig aangepast of aangevuld. Op de ALV presenteren zij hun bevindingen en brengen een voorstel om dit aan te passen.

Voorlichtingscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het leggen van contacten met middelbare scholen, ook geven zij daar informatie aan examenkandidaten over het studentenleven en de toegevoegde waarde van studentenverenigingen.

Tapcommissie

De leden van deze commissie vullen de bardiensten op alle sociëteitsavonden. Zij zorgen ervoor dat alle leden worden voorzien van voldoende drankjes.

Technische Ondersteuningscommissie

Deze commissie beheert al het beeld- en geluidsapparatuur van het RSG. De vereniging beschikt over een volledig functioneel podium om bands, DJ’s en andere acts neer te kunnen zetten. Leden van deze commissie treden hier bijvoorbeeld op als geluidstechnici.

Lid worden

Lees alles over het lidmaatschap bij RSG.

Open feesten