Commissies

Commissies

Waar bij veel andere verenigingen disputen of jaarclubs de spil van de vereniging vormen, zijn dit op RSG juist de commissies. Op de vereniging zijn ongeveer 30 commissies en ook als eerstejaars is het mogelijk om zitting te nemen in één of meerdere van deze commissies. Naast dat het een ontzettend goede manier is om jezelf te ontwikkelen, worden commissies vaak ook hechte vriendengroepen.

Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert allerlei activiteiten voor RSG’ers gedurende het jaar. Dit varieert van onder andere grote feesten om het begin of einde van het reces te vieren tot verschillende sporttoernooien, zoals de Batavierenrace.

Almanakcommissie

Elk jaar verschijnt er voor alle leden van het RSG een boek waarin alle groeperingen van onze vereniging verslag doen van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. De Almanakcommissie vormt de redactie van dit boekwerk.

Archiefcommissie

Dit is een controlerende commissie die zich ontfermt over alle commissie ab actis en hun functioneren. Daarnaast dragen zij ook zorg voor het archief van de vereniging.

Automatiseringscommissie

Deze commissie heeft een voorzienende taak voor andere commissies en het Bestuur. Zij onderhoudt het netwerk en alle computers die hierop aangesloten zitten.

Beheerscommissie

In een historisch pand is het van belang dat het goed onderhouden wordt, daar zorgt op RSG de Beheercommissie voor. Iedere maand pakken zij verschillende klussen op in het pand en zo dragen zij de verantwoordelijkheid voor ons onderkomen.

Beleidsadviescommissie

Deze commissie houdt de langetermijnkoers van het RSG in de gaten. Zij doet onderzoek naar verschillende ontwikkelingen die zich voordoen op de vereniging en brengen hier verslag over uit naar de Algemene Ledenvergadering.

Biercontractcommissie

Ongeveer elke vijf jaar wordt het biercontract vernieuwd. De Biercontractcommissie bekijkt alle mogelijkheden hiervoor, zo onderhandelen zij met verschillende brouwerijen en maken op basis daarvan een passende keuze voor de vereniging.

Commissie Commerciële Betrekkingen

De taak van deze commissie is het onderhouden van het contact dat RSG heeft met verschillende bedrijven. Zij geven samenwerkingsovereenkomsten vorm en helpen andere commissies met het ophalen van acquisitiegelden. De commissie bestaat uit 3 teams: Marketing zorgt ervoor dat de promotie bekend wordt bij onze leden en is het team dat de commissies ondersteunt en aanstuurt. Accountmanagement is verantwoordelijk voor het contact onderhouden met externe bedrijven en zorgt dat de samenwerkingen soepel verlopen. Acquisitie is verantwoordelijk voor het initiëren van nieuw contact met bedrijven. Daarnaast zorgen zij ervoor dat er een zo gunstig mogelijke samenwerking voor beide partijen uit voortkomt. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking mail dan naar commercielebetrekkingen@hetrsg.nl.

Communicatiecommissie

De Edda is het verenigingsblad van de vereniging dat ongeveer vier à vijf keer per jaar aan de leden thuisgestuurd wordt. Deze commissie vormt de redactie van dit blad.

Culweekcommissie

Deze commissie organiseert in januari een week vol culturele activiteiten, waarin verschillende workshops, proeverijen en acts voorbij komen. Daarnaast wordt elke avond gezorgd voor een culinaire maaltijd in combinatie met luxe wijnen.

De Happeningcommissie

In samenwerking met NSR wordt jaarlijks een toneelstuk opgevoerd voor beide verenigingen. Zowel de organisatie als de opvoering wordt verzorgd door leden van RSG en NSR.

Diescommissie

Het RSG is opgericht op 1 november 1921, jaarlijks vieren we in deze week de Dies Natalis. De Diescommissie verzorgt een mooi programma vol met tradities die gedurende de jaren op het RSG zijn ontstaan.

Discocommissie

Deze commissie verzorgt de plaatjes op de woensdagavond waarop de leden van de vereniging los gaan. Daarnaast ondersteunen zij tijdens open feesten alle grote artiesten gedurende hun optreden en dragen ze de verantwoordelijkheid voor de muziekcollectie van het RSG.

Eerstejaarsbestuur

Voor alle eerstejaars wordt eens in de twee weken een besloten avond georganiseerd. Het eerstejaarsbestuur geeft vorm aan deze avonden door gave activiteiten te organiseren. Daarnaast dragen zij zorg voor het eerstejaarsdiner en het eerstejaarsweekend.

Eeuwboekcommissie

Het 100-jarig bestaan van het RSG komt er bijna aan, vandaar dat een selecte commissie al sinds 2011 bezig is met het verzamelen van allerlei historische stukken over de vereniging. Deze commissie bestaat uit zowel leden als reünisten.

Entrezcommissie

Deze commissie organiseert het eerste open festival van het collegejaar. Voor alle studenten die zich tijdens de Eurekaweek niet hebben ingeschreven, is op deze avond de laatste inschrijfmogelijkheid.

Eurekaweekcommissie

Gedurende de introductieweek van de universiteit houdt deze commissie zich bezig met het neerzetten van een fantastisch programma voor de aankomende eerstejaars op het RSG. Zij ontfermen zich over een sterke line-up, promotiemateriaal, een buiten terras en nog veel meer.

Fotocommissie

Bij alle soosavonden en activiteiten die worden georganiseerd is iemand van de fotocommissie aanwezig om alles vast te leggen. De foto’s kunnen worden teruggevonden op de verenigingsserver en worden gebruikt voor promotiemateriaal.

Galacommissie

Jaarlijks wordt er op een speciale locatie een gala georganiseerd voor de hele vereniging. Deze avond staat in het teken van tradities en etiquette, zo verschijnen heren deze avond in een rokkostuum en vrouwen in een lange jurk.

Integratiecommissie

Samen met SSR-Leiden en SJB Delft vormt het RSG het Convenant van Amicalen. De Integratiecommissie bestaat uit leden van alle drie de verenigingen, zij organiseren jaarlijks op elke vereniging minimaal één feest.

Kascontrolecommissie

Dit is een controlerende commissie die zich ontfermt over alle commissiequaestoren en hun functioneren. Daarnaast dragen zij ook zorg voor de financiële gezondheid van de vereniging.

Kennismakingscommissie

Deze commissie organiseert de kennismakingstijd voor alle aspirantleden. De commissie zorgt ervoor dat zij gedurende één week alle verenigingskennis en tradities overbrengen en daarnaast fantastische soosavonden organiseren ter introductie van het studentenleven.

Kookcommissie

Maandag tot en met donderdag kan er voor €3,50 worden meegegeten op onze Sociëteit. De kookcommissie zorgt ervoor dat er een lekkere maaltijd voor alle mee-eters wordt neergezet.

Lustrumcommissie

Eens in de vijf jaar wordt wordt het bestaan van de vereniging groots gevierd. Ruimschoots van tevoren wordt de Lustrumcommissie samengesteld die zorgt voor activiteiten en gave feestenavonden voor dat jaar.

Maatschappelijke Betrokkenheidscommissie

Deze commissie streeft het doel van RSG na om haar leden te betrekken bij de maatschappij. Door middel van verschillende vrijwilligersprojecten en thema-avonden creëren zij bewustzijn voor de samenleving. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis en orgaandonatie.

Nachtblindcommissie

In mei wordt door de Nachtblindcommissie een groots muziekfestival georganiseerd wat toegankelijk is voor alle studenten. Er zijn verschillende artiesten en bands die komen optreden, daarnaast wordt er gezorgd voor ander cultureel en muzikaal vermaak.

Promotiecommissie

Op het RSG wordt door vele commissies gebruik gemaakt van promotiemateriaal als posters en flyers. De promotiecommissie ondersteunt andere commissies in het ontwerpen hiervan.

Skaldcommissie

De Skald is het kritische verenigingsblad van het RSG. Hierin worden alle kritische en pikante stukken gepubliceerd. De redactie wordt gevormd door de Skaldcommissie, maar zij blijven het hele jaar geheim.

Sociëteitscommissie

De leden van deze commissie dragen de verantwoordelijkheid over de Sociëteitsavonden, voornamelijk betreffende de bar, de orde en de veiligheid, maar daarnaast ook voor de sfeer.

Statutenwijzigingscommissie

Eens in de vijf jaar worden alle statuten en reglementen van het RSG opnieuw bekeken en waar nodig aangepast of aangevuld. Op de ALV presenteren zij hun bevindingen en brengen een voorstel om dit aan te passen.

Voorlichtingscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het leggen van contacten met middelbare scholen, ook geven zij daar informatie aan examenkandidaten over het studentenleven en de toegevoegde waarde van studentenverenigingen.

Tapcommissie

De leden van deze commissie vullen de bardiensten op alle sociëteitsavonden. Zij zorgen ervoor dat alle leden worden voorzien van voldoende drankjes.

Technische Ondersteuningscommissie

Deze commissie beheert al het beeld- en geluidsapparatuur van het RSG. De vereniging beschikt over een volledig functioneel podium om bands, DJ’s en andere acts neer te kunnen zetten. Leden van deze commissie treden hier bijvoorbeeld op als geluidstechnici.

Lid worden

Lees alles over het lidmaatschap bij RSG.

Open feesten