Donor Drie Daagse

Donor Drie Daagse

Maandag 24 april tot en met woensdag 26 april organiseerde de Maatschappelijke Betrokkenheidscommissie de D(onor) D(rie) D(aagse). Tijdens deze DDD vonden er verschillende activiteiten plaats waarbij er aandacht werd gevraagd voor bloeddonoren.

Op maandag vertelde twee RSG’ers, waarvan er één bloeddonor en één plasmadonor was, hoe het doneren in zijn werk gaat. Achteraf konden er natuurlijk vragen worden gesteld en ze sloten af door aan de bel te gaan en een rondje roze koken uit te delen.

Dinsdag vond er een pubquiz plaats met een bloeddonor thema. De deelnemers werden geconfronteerd met gekke, boeiende en zeker leerzame vragen. Wist je bijvoorbeeld dat je het ijzer uit het bloed van 400 mensen nodig hebt om een zwaard mee te maken?! De winnaar van de quiz ging er vandoor met een (nep)bloeddonatie van de commissie.

Afsluitend was er het DDD feest met shotjeskaarten om moed in te drinken voor de grote enge naalden.

Gedurende de hele week konden RSG’ ers zich inschrijven en daarmee een roze koek in ontvangst nemen. Al met al een geslaagde DDD met een flink aantal nieuwe donoren en meer kennis over bloeddonatie voor alle leden. Bloeddonatie is natuurlijk niet alleen voor studenten, het kan namelijk tussen 18-65 jaar. Wil je ook bloeddonor worden? Kijk op ikgeefbloed.nl voor meer informatie.