Bestuur

College van Senaat en Sociëteitsbestuur

Het College van Senaat en Sociëteitsbestuur vormt het dagelijks bestuur van het RSG. Het soepel laten functioneren van de vereniging behoort tot haar kerntaken, daarnaast ondersteunen zij commissies bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en de organisatie van activiteiten.

Het Bestuur is telefonisch bereikbaar op 010-4118316 tussen 13:00 en 18:00 of per mail op info@hetrsg.nl

Praeses College

De Praeses College van het Bestuur bewaakt het lange termijn beleid van het RSG en controleert haar medebestuursleden op hun werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt hij samen met de Vice-Praeses Senaat de externe contacten.

Julia van den Bosch

Contact: praeses@hetrsg.nl

Vice-Praeses Senaat

De Vice-Praeses Senaat houdt zich voornamelijk bezig met het onderhouden van externe contacten, zoals onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam, verschillende HBO-instellingen en de Rotterdamsche Kamer van Verenigingen. Daarnaast coördineert zij de verschillende jaarclubs, disputen en subverenigingen.

Lisanne Storm

Contact: vpsen@hetrsg.nl

Vice-Praeses Sociëteit

De Vice-Praeses Sociëteit is eindverantwoordelijke voor alles wat er met de Sociëteit te maken heeft. Samen met de Sociëteitscommissie zorgt hij ervoor dat de bar elke dag bemand is en de sociëteitsavonden ordelijk verlopen.

Cas Bakker

Contact: vpsoc@hetrsg.nl

Ab Actis

De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. In samenwerking met de Praeses College onderhoudt zij het contact met de reünisten. Verder notuleert zij tijdens de Algemene Ledenvergaderingen en begeleidt zij de ab actis van commissies. Ook is zij verantwoordelijk voor het archief van RSG,

Hidde Kraaijveld

Contact: abactis@hetrsg.nl

Quaestor Senaat

De Quaestor Senaat is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Zij int de jaarlijkse contributie en zorgt ervoor dat het geld op de juiste wijze wordt verdeeld. Daarnaast ondersteunt de Quaestor Senaat het overgrote deel van de commissiequaestoren.

Jur Hekers

Contact: qsen@hetrsg.nl

Quaestor Sociëteit

De Quaestor Sociëteit houdt zich bezig met de financiën van de Sociëteit. Alle inkomsten en uitgaven die gemoeid gaan met de consumpties op RSG worden door hem geregeld. Tevens is hij naast de Vice-Praeses Sociëteit ook verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de Sociëteit.

Ellen de Ridder

Contact: qsoc@hetrsg.nl

Commissaris Consumabel

De Commissaris Consumabel vormt de laatste schakel binnen het Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de inkopen van de Sociëteit. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de eerstejaars het naar hun zin hebben op de vereniging en is daarmee ook het aanspreekpunt voor alle eerstejaars.

Sterre Kleijn

Contact: cc@hetrsg.nl

Lid worden

Lees alles over het lidmaatschap bij RSG.

Open feesten